Rådhusets historia börjar redan på 1400-talet

Rådhustorget i Vadstena domineras helt av det gamla rådhuset med sitt massiva torn försett med en dubbeltrappa, stadens naturliga talartribun. Man vet inte exakt när rådhuset byggdes men den äldsta delen uppfördes på 1400-talet och rådhuset anses vara landets äldsta bevarade.

Vadstena fick sina stadsprivilegier år 1400 av unionsdrottningen Margareta och troligtvis började borgarna i staden att bygga sitt rådhus ganska snart. Första gången nämns det 1417. Först byggdes den två våningar höga salsbyggnaden med rådhussalen i den övre våningen, och i den undre våningen fanns en bod och ett större rum, idag restaurang Rådhuskällaren.

Enligt mönster från kontinenten användes övervåningens sal som rådstuga för borgmästare och råd, medan bottenvåningen uppläts för köpenskap.

Under 1500-talets början tillkom tornet, ursprungligen med trappgavlar. År 1567 brandskadades rådhuset av danskarnas härjningar i Vadstena. Rådhuset renoverades och ”lilla rådstugan”, norr om tornet tillbyggdes.

Tornhuven med lanternin, donerad av änkedrottning Hedvig Eleonora, tillkom 1691. Byggkostnad 910 daler kopparmynt. 1728 revs ”lilla rådstugan” och en ny uppfördes som vakt och arrestbyggnad. Den monumentala trappan i sten ersatte en tidigare i trä och hela byggnaden vitkalkades. 1776 ersattes torvtaken av brutna tak täckta med tegel.

Rådhuset restaurerades genomgripande 1915 och 1958. Idag används fortfarande rådhuset för kommunalförvaltningen sammanträden, enstaka domstolsförhandlingar och restaurang Rådhuskällaren. Rådhuset är ett byggnadsminne.